Sylwian

16 tekstów – auto­rem jest Syl­wian.

Kocham Cię na mi­liony misiometrów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2011, 16:58

- Misiu...
- Tak?
- Dlacze­go my nie za­pada­my w sen zi­mowy ?
- Bo niez­nieśli­byśmy ta­kiej długiej rozłąki. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 listopada 2010, 11:23

Pod je­go czar­nym ub­ra­niem, skry­wa się ser­ce które kocham najbardziej. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 września 2010, 14:17

Już wcześniej mogłam się do­myślić dlacze­go od Ciebie częściej słyszałam : "Ja Ciebie też" niż: "Kocham Cię". 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 sierpnia 2010, 22:48

Za­kochałabym się szczęsli­wie, ale mam uczu­lenie na szczęście. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 lipca 2010, 09:52

Każdy dzień spędzo­ny z Tobą da­je mi wiarę w to, że praw­dzi­wa miłość jed­nak istnieje. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 czerwca 2010, 17:38

Mogłabym nie spać tyl­ko po to, aby słuchać jak oddychasz. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 czerwca 2010, 17:14

Nie mogę płakać, po­nieważ w Twoich oczach to tyl­ko ob­jaw słabości. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 22 czerwca 2010, 14:13

Cieka­wość zaw­sze od­kry­je to cze­go ser­ce nie chce wiedzieć. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 marca 2010, 12:58

- Kocham Cię.
- Sko­ro mnie kochasz to znaczy, że jes­tem w Twoim ser­duszku, tak?
- No prze­ciez to jest oczywiste.
- To su­per! wy­leję tam troszke be­tonu, żeby zos­tać już na zawsze. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 lutego 2010, 20:03
Sylwian

Zakochana po uszy :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sylwian

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność